24.11.2021 Firma

Potvrzeno, certifikováno! Systém informační bezpečnosti máme pod kontrolou

Už 30 let děláme vše pro to, abychom pro vás byli důvěryhodným partnerem a naše produkty byly co nejbezpečnější a nejspolehlivější. A to jak po stránce konstrukční, tak co se týče informační bezpečnosti. Ta je pro nás v době množících se rizik i mandatorních regulací tématem číslo jedna. Tento závazek jsme se proto rozhodli podpořit i certifikací ISO 27001.

ISO 27001, ikony, rukaSpousta lidí si myslí, že informační a kybernetická bezpečnost je pouze otázkou technického řešení. Že stačí vyvinout produkt, který komunikuje přes zabezpečené protokoly a je vyřešeno. Není tomu tak,“ říká Tomáš Vystavěl, Chief Product Officer ve 2N. „Skutečná informační bezpečnost vyžaduje mnohem komplexnější přístup a zapojení v podstatě všech týmů ve firmě. Jako závazek neustále se v této oblasti zlepšovat pod dozorem odborníků jsme se rozhodli podstoupit náročný proces certifikace systému managementu informační bezpečnosti (ISMS) podle normy ISO/IEC 27001. A uspěli jsme!

Implementace ISO 27001 nám ve 2N pomáhá systematicky a bezpečně řídit citlivé informace. Zároveň je ideální odpovědí na požadavky zákazníků a zákonů, jako je GDPR, a obranou proti potenciálním bezpečnostním hrozbám. Ty můžou být nejrůznějšího charakteru od kybernetických zločinů, porušování ochrany osobních údajů, zneužití či krádeže dat až po virový útok.

Celofiremní mindset a dlouhodobá investice

S certifikací ISO 27001 jsme do 2N zavedli strukturu a osvědčené postupy nutné k vyhodnocování rizik a revizi toho, jak řadu věcí děláme. Napříč firmou optimalizujeme naše procesy, zavedli jsem přísná kritéria pro přístup do prostor a pravidelně podstupujeme nezávislé bezpečnostní audity. Součástí revidovaných procesů jsou i lidé. Social engineering je dnes považován za jednu z největších zranitelností celého systému, a proto investujeme do pravidelného vzdělávání našich zaměstnanců v oblasti GDPR, kybernetické i informační bezpečnosti.

Co to znamená pro zákazníka?

Jako firma pro vás chceme být dlouhodobě spolehlivým dodavatelem. A tato prestižní ISO certifikace to jen potvrzuje. Investujeme čas, peníze a lidské zdroje k neustálému zlepšování našich procesů i produktů v oblasti informační bezpečnosti. Na trh dodáváme produkty v největší možné míře odolné vůči známým kybernetickým hrozbám a transparentně komunikujeme případné zranitelnosti. Chováme se zcela v souladu s GDPR a veškeré citlivé údaje a data jsou u nás maximálně zabezpečena. Velkou roli pro zákazníky hraje i skutečnost, že veškeré produkty designujeme, vyrábíme a testujeme v EU, podle nejpřísnějších standardů. Kybernetická bezpečnost je mindset!

 Jsme váš důvěryhodný a bezpečný parter

Je i pro vás (kyber)bezpečnost důležitá? Stáhněte si 2N Hardening guide - průvodce bezpečným nastavením, který vám pomůže zabezpečit vaši síť, zařízení i služby.

Stáhnout