Certifikáty ISO

Jsme držitelem řady mezinárodně uznávaných certifikátů, které dokazují vysokou odbornost naší práce.

ISO 27001:2014

Certifikace systému managementu bezpečnosti informací

Děláme vše pro to, abychom pro vás byli důvěryhodným partnerem a naše produkty byly co nejbezpečnější. Norma ISO 27001 nám ve 2N pomáhá systematicky a bezpečně řídit citlivé informace.  Zároveň je ideální odpovědí na požadavky zákazníků a zákonů, jako je GDPR, a obranou proti potenciálním bezpečnostním hrozbám.

STÁHNOUT
CERTIFIKÁTY ISO

ISO 9001:2015

Certifikace systému managementu kvality (QMS)

Už od roku 2004 máme certifikovaný systém managementu kvality podle normy ISO 9001. Aktuálně v platném znění podle normy ISO 9001:2015. Ten potvrzuje naši schopnost trvale poskytovat produkty podle příslušných předpisů a požadavků zákazníků.

STÁHNOUT
CERTIFIKÁTY ISO

ISO 14001:2015

Certifikace systému environmentálního managementu

Environmentální management uplatňujeme napříč celou společností. Od vývoje produktu po skončení jeho životního cyklu. Sledujeme vliv našich jednotlivých činností na životní prostředí. Dodržujeme platné zákony, vyhlášky a nařízení na ochranu životního prostředí. Navíc podnikáme kroky, kterými předcházíme jeho znečištění nebo ohrožení.

STÁHNOUT
CERTIFIKÁTY ISO

ISO 45001:2018

Certifikace managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Jsme zodpovědní za zdraví a bezpečnost svých pracovníků a všech dalších osob, které vstupují na pracoviště. Náš cíl je zajistit bezpečné pracovní prostředí, preventivně nastavit systém proti vzniku nehod, úrazů a nemocí z povolání. ISO 45001:2018 je mezinárodně uznávaná norma, jak tyto požadavky zavést, řídit, monitorovat a zlepšovat.

STÁHNOUT
CERTIFIKÁTY ISO