Granty

V souladu se strategií dlouhodobého rozvoje využívá společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. různé granty, z kterých čerpá finanční prostředky na realizaci projektů zaměřených na zvýšení konkurenceschopnosti společnosti v národním i nadnárodním měřítku, a to prostřednictvím vzdělávání a tréninku zaměstnanců.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

KAŽDÝ ZAMĚSTNANEC PODNIKATELEM V NAŠÍ MEZINÁRODNÍ FIRMĚ

Počátkem roku 2011 byl zahájen dlouhodobý vzdělávací program pod názvem: "Každý zaměstnanec podnikatelem v naší mezinárodní firmě". Cílem vzdělávacího projektu bylo připravit zaměstnance na práci v mezinárodní společnosti s respektováním multijazykového a multikulturálního prostředí odpovídající mezinárodním standardům, kde zkušenosti, dovednosti, osobní kvality a přizpůsobivost lidí hrají podstatou roli při prosazení se na světových trzích.

Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu Praha & EU - Investujeme do vaší budoucnosti v rámci Operačního programu Praha – adaptabilita. Projekt byl úspěšně ukončen.