Vedení firmy

Vedení firmy nás směruje k dosažení firemní vize, celkových cílů a ambicí.

Představenstvo

Fredrik Sjöstrand

Předseda představenstva

Zaměstnán v Axis od roku 1998.
Vzdělání:
Master of Business Administration, Lund University.

Martin Andersen

Člen představenstva

Zaměstnán v Axis od roku 2012.
Vzdělání:
Master of Science, Electrical Engineering, Technical University of Denmark.

Oldřich Stejskal

Člen představenstva

Zaměstnán ve 2N od roku 1991.
Vzdělání:
Titul Ing., Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze.

Dozorčí rada

Ray Mauritsson

Člen dozorčí rady

Zaměstnán v Axis od roku 1995.
Vzdělání:
Master of Science, Engineering physics, Lund University a Executive MBA z Institute of Economics, Lund University.

Top Management

Michal Kratochvíl

Chief Executive Officer

Zaměstnán ve 2N od roku 2003.
Vzdělání:
Titul Ing., fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze.

Jan Maštalíř

Chief Technology Officer

Zaměstnán ve 2N od roku 2004.
Vzdělání:
Titul DiS, VOŠ Kutná Hora, obor Elektrotechnika a telekomunikace.

Josef Bešta

Chief Operations Officer

Zaměstnán ve 2N od roku 2003.
Vzdělání:
Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská, Praha.


Jan Pleskot

Chief Financial Officer

Zaměstnán ve 2N od roku 2021.
Vzdělání:
Titul Ing., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Podniková ekonomika a management.
FCCA - titul za jménem, postgraduální studium finančního managementu a účetnictví, člen Mezinárodní komory finančních specialistů (ACCA)

Tomáš Vystavěl

Chief Product Officer

Zaměstnán ve 2N od roku 2009.
Vzdělání:
Titul Ing., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky.

Tomáš Klíma

Chief Sales Officer

Zaměstnán ve 2N od roku 2008.
Vzdělání:
Titul Ing., fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze; Master of Business Administration, Univerzita Jean Moulin Lyon 3.

Monika Rousová

Chief Personnel Officer

Zaměstnána ve 2N od roku 2010.
Vzdělání:
Magistr, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze.