Rezidenční vs. kancelářské interkomové systémy: co byste měli vědět

 

 Camilla Ashdow, 25. 05. 2023 | 6 min čtení

Porovnejte všechny aspekty interkomových systémů pro kanceláře a interkomových systémy do bytů.

interkomový systém pro kanceláře

 

Patříte mezi developery nebo instalátor rezidenčních projektů a uvažujete o tom, že začnete pracovat na komerčních projektech? Nebo patříte mezi zkušené specialisty na instalaci interkomových systémů pro kanceláře a uvažujete o tom, že zkusíte realizovat rezidenční projekty? V obou případech vám vysvětlíme rozdíly mezi těmito dvěma typy projektů – od základních rozdílů ohledně nároků a požadavků koncových uživatelů, až po možnosti konfigurace a nejlepší produkty pro každou z těchto oblastí. Pojďme na to.

Co je součástí interkomového systému pro kanceláře?

Přístupové systémy nebo interkomové systémy pro komerční prostory jsou obvykle určeny pro velké objekty s intenzivním provozem. Tyto systémy bývají složitější a je na ně kladeno více nároků jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska toho, co koncoví uživatelé a/nebo klienti od přístupového systému očekávají.

Klíčovým rozdílem mezi přístupovými systémy pro rezidenční a komerční objekty je úroveň přizpůsobení a integrace s dalšími systémy. Komerční systémy jsou často vysoce přizpůsobitelné, což firmám umožňuje sestavovat řešení, které odpovídá jejich specifickým nárokům a počítá s tím, že se do daného objektu nastěhují různé firmy s různými požadavky. Mohou také vyžadovat integraci s dalšími systémy, jako jsou například systémy pro evidenci docházky a pracovní doby, kancelářské systémy třetích stran, například Microsoft Teams, a bezpečnostní systémy, čímž vzniká komplexnější řešení pro management pracovníků. To neznamená, že rezidenční projekty nekladou nároky na flexibilitu a integraci. Spíše jde o to, že komerční budovy mívají komplexnější požadavky a je větší šance, že v nich bude docházet ke změnám.

Proto je v případě komerčních projektů zásadní využívat zařízení a technologie, které poskytují:

Therefore, for commercial projects, it’s vital you use devices and technology that is:

 1. Snadnou integraci s platformami a bezpečnostními systémy/zařízeními jiných výrobců

 2. Vysokou úroveň zabezpečení a shodu se všemi předpisy

 3. Flexibilitu ohledně přístupových oprávnění a funkcí, jako je monitorování docházky

 4. Možnost částečné správy ze strany koncových uživatelů: nechcete ztrácet čas jednoduchou administrací, jako je přidělování/odebírání přístupových oprávnění

 5. Produkty, které vydrží. V místech s vysokou návštěvností je zapotřebí používat odolná zařízení, která budou spolehlivá i v budoucnu

Řada interkomových systémů pro kanceláře bude muset zohlednit skutečnost, že v jedné budově může sídlit několik firem, což vyvolává obavy z rozdílných požadavků na technologii pro zabezpečení přístupu, z rozdílných přístupových oprávnění apod.

Mějte stále nejnovější informace. Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Když se začínáte zabývat komerčními projekty, položte si nejlépe následující otázky:

 • Upřednostňuje výrobce přístupových systémů snadnou integraci se systémy jiných výrobců?

Snadná integrace = ucelený interkomový systém pro kanceláře, který dokáže spolupracovat s jakýmikoliv bezpečnostními systémy nebo jinými platformami, o které komerční klienti mají zájem nebo které již mohou existovat.

 • Která zařízení bych měl použít?

To samozřejmě záleží na požadavcích a specifických nárocích realizovaného projektu – obecně ale platí, že základem interkomového systému pro kanceláře je interkom - nejlépe interkom s možností přenosu obrazu. Důvodem, proč jsou preferovány právě interkomy, je fakt, že poskytují dodatečnou úroveň zabezpečení těm, kteří spravují vchodové dveře.

Interkomové kamery s Full HD rozlišením jsou zásadní pro projekty, ve kterých je bezpečnost prvořadá. Mohou mít i široký úhel záběru a podporovat velmi pokročilé inovativní funkce, jako je adaptivní zoomování na obličej - takže recepční mohou vždy přesně zjistit, kdo tam je, a bezpečně jej vpustit dovnitř.

Významnou součástí komerčních projektů jsou také přístupové čtečky – často jsou rozmístěné v budovách na několika různých místech. Mezi běžná místa patří zasedací místnosti, technické prostory, kde je skladováno vybavení, a výtahy (o tom později.)

Přístupové čtečky v komerčních projektech se většinou musí vypořádat s často ošemetným problémem týkajícím se místa jejich fyzické instalace – řada interiérů v komerčním prostředí totiž využívá materiály, jako je sklo, s úzkými dveřními rámy, přičemž obojí může být problémem pro montáž zařízení – zejména pokud je nutné použít jak řídicí jednotku, tak přístupovou čtečku. Vyberte si přístupovou čtečku ve štíhlém provedení, která v sobě integruje řídicí jednotku s čtečkou v jednom zařízení, a tento problém se tímto vyřeší.

 • Jak budu konfigurovat zařízení a jak budou spravována přístupová oprávnění?

Konfigurace zařízení ve velkých projektech by měla být co nejefektivnější. Mnohdy budete muset řešit řadu různých požadavků na přidělení přístupových oprávnění – od sledování docházky (některé společnosti ji potřebují striktně kvůli evidenci zaměstnanců, jiné ji využívají jen z bezpečnostních důvodů) až po přístupová oprávnění do určitých prostor, a proto je důležité, abyste ušetřili čas tam, kde to jen půjde.

Nezbytnou součástí komerčních projektů je proto také používání centralizované platformy pro správu zařízení. Můžete ji využívat pro spravování přístupu do budovy a sledování stavu přístupových jednotek v reálném čase. Intuitivní uživatelské rozhraní platformy umožňuje provést rychlou konfiguraci systému a delegovat každodenní úkony přímo na zákazníka.

 • Disponuje interkomový systém pro kanceláře moderními funkcemi?

Moderní funkce jsou základem každého projektu: rezidenčního i komerčního. Technologie jsou na vrcholu a poptávka po moderních funkcích v oblasti přístupových systémů se neustále zvyšuje.

Jedním z klíčových prvků v komerčním prostředí je přístup pro více uživatelů. Je dobré poskytnout komerčním klientům více než jeden způsob pro získání přístupu do budovy – nabídněte jim tedy RFID karty jako primární metodu (zdaleka nejoblíbenější metoda v případě interkomových systémů pro kanceláře) a přidejte k nim další.

Otevírání dveří mobilem je nezbytné pro každý moderní interkomový systém a může být naprosto bezpečné, spolehlivé a také rychlé. Představuje skvělou možnost, jak snížit náklady na často ztrácené přístupové karty, a zároveň poskytuje komfort těm, kteří jej využívají. Důležité je, že přidělování přístupových oprávnění pro mobilní zařízení by mělo být jednoduché i pro koncové uživatele – a v ideálním případě by mělo být také úplně zdarma!

Pro umožnění dočasného přístupu (pro návštěvníky) se skvěle hodí také něco jako PIN kódy nebo jednorázové QR kódy.

Je nesmírně důležité, abyste komerčním klientům nabídli flexibilitu ohledně metod pro získávání přístupu – velké projekty s několika firmami sídlícími na jednom místě budou mít proměnlivé požadavky a odlišné zkušenosti s moderními funkcemi. Jedním ze způsobů, jak docílit, aby byli všichni spokojeni, je použít čtečku řízení přístupu nebo IP interkom, který podporuje více přístupových technologií v jednom zařízení – což jim dává svobodu volby!

Další skvělou moderní funkcí IP interkomů v komerčních projektech je, když má interkom 10" dotykovou obrazovku a možnosti, jako je například zobrazení adresáře firem. Chcete-li se o tom dozvědět více, přečtěte si o IP interkomu 2N® IP Style a o tom, co všechno může nabídnout komerčním klientům!

 • Zvažoval jsem integraci s výtahem?

Přístup k výtahům je důležitou součástí komerčních projektů – častým požadavkem je omezení přístupu do patra, aby se zabránilo vstupu cizích osob z ulice nebo jiných firem v budově do kanceláří, kde jsou uchovávány důvěrné nebo cenné informace/zdroje.

 • Lze škálovat zařízení, která se chystám nainstalovat?

Komerční klienti mohou mít různé požadavky – dokonce i v rámci jedné budovy. Jejich požadavky se také mohou měnit podle toho, jak se rozrůstá jejich podnikání, což znamená, že musíte nabízet flexibilní technologii kontroly přístupu, která může postupně růst, přizpůsobovat se novým požadavkům a dostávat pravidelné aktualizace. Ty zajišťují, že bude možné nabízet ty nejkvalitnější nové funkce bez toho, aby bylo nutné zařízení vyměnit.

Rezidenční projekty: Jaké jsou rozdíly mezi interkomovými systémy do bytů a interkomovými systémy pro kanceláře?

I když princip omezování přístupu zůstává stejný, interkomové systémy do bytů se od interkomových systémů pro kanceláře značně liší.

Především se samozřejmě jedná o individuální domácnosti – což znamená, že je často věnována větší pozornost věcem, jako je design (zejména domácím zařízením, jako jsou vnitřní panely). Bývají méně složité a mají menší nároky na variabilitu metod pro zajištění přístupu: je pravděpodobné, že se v nich bude pohybovat méně lidí (což znamená menší potřeba variability požadavků koncových uživatelů), a také obvykle zabírají méně prostoru.

Rezidenční projekty mohou mít dvě základní podoby: projekty s jednou domácností nebo projekty s více domácnostmi (například bytové domy nebo městečka s chytrými domy). Projekty s jednou domácností mají zpravidla menší nároky na počet použitých zařízení a požadované pokročilé funkce, zatímco projekty s více bytovými jednotkami budou vyžadovat více zařízení a možná i složitější nároky – mnohdy ale stále nejsou tak komplexní jako interkomové systémy pro kanceláře.

Přesvědčte se, že technologie, kterou používáte pro svůj interkomový systém do bytů:

Easy to integrate with home automation platforms or security systems

 1. Umožňuje snadnou integraci s platformami domácí automatizace nebo bezpečnostními systémy

 2. Nabízí uživatelům pohodlí i bezpečnost

 3. Lze efektivně konfigurovat a spravovat – nejlépe prostřednictvím cloudové platformy kvůli většímu pohodlíIs both scalable and made to last

 4. Je škálovatelný a odolný

Když se začínáte zabývat rezidenčními projekty, položte si nejlépe následující otázky:

 • Jaká zařízení potřebuji?

Na nejzákladnější úrovni se rezidenční přístupové systémy skládají z IP interkomu (video nebo audio), přístupových čteček a vnitřních odpovídacích jednotek, jako je vnitřní panel a/nebo mobilní aplikace.

To vše se ovšem může v různých projektech lišit! Některé projekty (např. samostatné vily) potřebují pouze jednoduché nastavení, jak je uvedeno výše – ale projekt, jako je rozsáhlá výstavba inteligentních domů s vysokou mírou návštěvnosti a mnoha společnými prostory s různými omezeními přístupu, bude náročnější.

Běžně používaná zařízení (a jejich použití):

1. Interkomy

Začněme u vchodových dveří: interkomy mají pro rezidenty funkci zvonku, ale mají další výhodu v tom, že umožňují přímou komunikaci mezi nimi a návštěvníky ještě před udělením povolení ke vstupu. Můžete si vybrat mezi interkomy s videem nebo pouze se zvukem, ale vždy doporučujeme použít IP interkom z důvodu zajištění projektů do budoucna, nabídky skvělých moderních funkcí a dlouhodobého usnadnění práce integrátora.

Vchodové dveře nejsou jediným místem, kde můžete IP interkomy instalovat. Můžete jej umístit například ke vchodům do garáží v objektech s více bytovými jednotkami a propojit jej se zaměstnanci na recepci, aby mohli kontrolovat oprávněnost přístupu. Nebo, u menších projektů, můžete nainstalovat interkom u vstupní brány. Takto umístěné interkomy s možností videa mohou podporovat také čtení registračních značek pro automatické udělování přístupu, což obyvatelé jistě ocení.

2. Přístupové čtečky

Tyto zařízení řídí a kontrolují přístup do objektu tím, že udělují nebo zamezují vstup na základě uživatelských oprávnění: mezi metody ověřování přístupu patří RFID, Bluetooth (pro přístup mobilem), biometrické údaje a přístup pomocí PIN kódů nebo QR kódů. Vždy nabízejte kombinaci různých metod pro zajištění maximálního pohodlí a nezahlcujte vchody čtečkami a ovládacími panely – zvolte takové zařízení, které kombinuje obojí v jednom.

Přístupové čtečky se v rezidenčních projektech používají k zabezpečení společných prostor a dalších míst, kde je vyžadována vyšší úroveň zabezpečení – včetně výtahů a technických místností.

3. Vnitřní panely

Vnitřní panely umístěné v domácnostech rezidentů musí být uživatelsky přívětivé – ale zároveň musí dobře vypadat. Jejich nabídka zahrnuje jak jednoduchá zařízení, která jsou určena pouze pro přenos zvuku, tak složitější modely, které mohou podporovat videohovory a být integrovány se systémy domácí automatizace (což je v době rostoucí technologické vybavenosti velkou výhodou).

 • Které nové funkce patří v rezidenčních projektech k těm nejlepším?

V současné době existuje na trhu několik úžasných funkcí, které mohou rezidentům poskytnout všemožný komfort! Patří mezi ně například:

1. Přístup mobilem: nabídněte rezidentům něco mnohem lepšího, než jsou klíče: možnost používat mobilní telefon k získání přístupu do domu. Je to velmi pohodlné, protože 90 % lidí nevychází z domu bez telefonu a je velmi nepravděpodobné, že by ho také ztratili. Interkomy a přístupové čtečky by měly podporovat otevírání dveří mobilem – nicméně by vždy měly nabízet také záložní alternativy pro nerezidenty a možnosti udělování dočasného přístupu pro návštěvy.

2. Otevírání dveří na dálku: Další skvělou funkcí mobilních přístupových systémů je, že umožňují, aby telefony rezidentů plnily funkci odpovídacích jednotek. Díky tomu mají možnost otevřít dveře odkudkoli na světě – a umožnit přístup nebo uskutečnit videohovor s návštěvníkem a dát mu vědět, kdy se může vrátit (pokud vůbec).

3. Možnosti dohledu nad domácností: Velkou výhodou interkomů je možnost přenášet obraz z kamery a plnit tak funkci další bezpečnostní kamery, která rezidentům umožňuje kontrolovat jejich domovy. Tento záznam lze streamovat buď přímo z jejich vnitřních panelů, nebo v mobilní aplikaci, která má tuto funkcionalitu.

4. Integrace se systémy domácí automatizace: To je v poslední době velmi žádané a většina rezidentů tuto funkci uvítá. Použitá přístupová zařízení musí být snadno integrovatelná s jakýmkoli systémem domácí automatizace, aby bylo možné nabídnout ucelený a komfortní provoz. Vyberte si dodavatele, který spolupracuje s technologickými společnostmi třetích stran a své produkty staví na otevřených protokolech.

5. Jiné pokročilé funkce: Možnosti jsou nekonečné – záleží pouze na tom, co budou chtít vaši zákazníci. Mezi další prvky může patřit dotyková obrazovka na interkomu, která slouží jako nástěnka pro rezidenty, automatické zoomování na obličej díky širokoúhlým čočkám kamery v interkomu nebo odesílání snímků do e-mailu, když se někdo pokusí vstoupit do domu.
 

 • A co velké projekty? Jak zvládnu konfigurování několika zařízení v různých sítích?

Běžná obava montážních firem s velkým portfoliem – a oprávněná obava, která má jednoduché řešení! Využijte cloudovou platformu určenou speciálně pro tento účel. Cloudová infrastruktura vám umožní na dálku spravovat a konfigurovat zařízení, a navíc přidávat funkce, jako je cloudové volání, napříč rozsáhlými rezidenčními řešeními – a všechna zařízení mohou být připojena k místním sítím, nikoliv ke společné síti.

 • Řešení pro menší projekty: Jak nakonfigurovat malý počet zařízení?

Projekty, ve kterých se jedná pouze o jednu vilu, mají tu výhodu, že používají méně zařízení, takže použitá zařízení lze nakonfigurovat na detailní úrovni přímo v jejich operačním systému. Přesto ale můžete použít cloudový systém, kdykoli budete potřebovat.

 • Zvážil jsem design, funkcionalitu, a také zabezpečení?

Když zahajujete rezidenční projekt, myslete na design. Rezidenti nebudou chtít mít ve svých bytech nevzhledné, rozměrné zařízení vyrobené z levných materiálů! Zaměřte se na dodavatele, kteří nikdy nezanedbávají design a dbají na to, aby obstál v časové zkoušce a byl uživatelsky přívětivý.

 • Mohou staré a/nebo historické bytové domy stále využívat IP technologie?

Častá obava v případě rezidenčních projektů! Naštěstí existuje řešení. Více informací najdete v našem průvodci modernizačními projekty.


 

Ve stručnosti lze říci, že ačkoli mezi rezidenčními a komerčními přístupovými systémy existují určité podobnosti, jsou mezi nimi i podstatné rozdíly. Rezidenční systémy bývají méně složité a jsou určeny pro menší objekty s omezeným počtem uživatelů. Komerční systémy jsou naproti tomu určeny do větších objektů s intenzivnějším provozem a mohou být vysoce přizpůsobitelné specifickým potřebám firem a společností. Oba typy systémů využívají interkomy, přístupové čtečky a vnitřní odpovídací jednotky – to, které z nich použijete a jakými funkcemi je vybavíte, ovšem zcela závisí na vašem projektu a na tom, jak bude využíván.