Nouzová komunikace ve výtazích – důvod k obavám?

 

Jason Godwin Jason Godwin, 23. 11. 2022 | 5 min čtení

Nedávno autor James Mills ze společnosti D2E International VT Consultants publikoval na sociální síti LinkedIn článek „Safety Focus Article—Lift Autodiallers“. V něm uvádí, že v rámci auditů iPAMS™ vykazovalo 38% z testovaných jednotek nouzové komunikace ve výtazích závažné problémy a nesprávné fungování. Chcete vědět, o jaké problémy se jednalo, jak se jim vyhnout a jak vám s tím společnost 2N může pomoci? Pokračujte ve čtení a vše se dozvíte.

2N LiftIP

 

U 71 % zařízení došlo k selhání záložního napájení

Záložní napájecí zdroj u zařízení pro nouzovou komunikaci se ukázal jako jeden z hlavních problémů. V dnešní době postupně dochází k nahrazování napájených pevných linek POTS/PSTN mobilními branami (2G, 3G, 4G), které ale vyžadují separátní napájení. Dle EN81-28 (Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů) je vyžadováno záložní napájení, které zajistí provoz brány po dobu alespoň jedné hodiny v pohotovostním režimu a po dobu 15 minut v hovoru. Z toho důvodu nabízí dnes všechny brány nějaký způsob, jak informovat údržbu o nutnosti výměny baterií. Obvykle se jedná o zasílání notifikací prostřednictvím SMS zpráv. Vlajková loď od společnosti 2N, brána 2N® EasyGate IP navíc dokáže zasílat informace o stavu baterie do cloudového portálu 2N® Elevator Center, který poskytuje i kompletní přehled o celkovém stavu brány. Pokud by nebyl reportovaný problém se záložním napájením ihned řešen, případně je ignorován, opomenut nebo by byla kontrola odložena až na následující servisní prohlídku, mohlo by dojít k situaci, že si pasažér v případě výpadku proudu není schopen přivolat pomoc.

Těmto situacím lze naštěstí dnes snadno předejít. Jednou z možností je například zasílat SMS zprávu s takovýmto upozorněním také například na správce budovy. Dále si můžete v cloudové aplikaci 2N® Elevator Center nastavit i e-mailová upozornění, čímž zajistíte dvojitou informovanost klíčových osob. Radikálnějším krokem je instalace brány ve společných prostorách budovy, tedy mimo uzavřené prostory výtahu. V takovém případě se ale ujistěte, že zvolené místo je bezpečné a zároveň přístupné kompetentním osobám. Právě tyto osoby pak mohou pravidelně kontrolovat stav záložních baterií a v případě potřeby si vyžádat u servisní společnosti jejich okamžitou výměnu.

 

Mějte stále nejnovější informace. Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

25% zařízení nefungovalo za normálních podmínek přes záložní napájení

Podle normy EN81-28 musí každé zařízení určené pro nouzovou komunikaci ve výtahu provést každé tři dny takzvané automatické kontrolní volání, které simuluje nouzové volání na dispečink. V případě, že spojení selhalo, je nutné tento poruchový stav ihned řešit. Statisticky je velmi nepravděpodobné, že by k selhání ve všech 25 % případů došlo v rámci zrovna tohoto třídenního okna. Je proto zřejmé, že poruchy při kontrolním volání nebyly hlášeny, respektive řešeny.

Nefunkčnost zařízení nouzové komunikace, která se objeví ihned po instalaci a při testování, je většinou způsobena nesprávným nastavením zařízení, případně ztrátou signálu SIM karty – a to z důvodu zablokování čísla nebo vyčerpání kreditu. Pro řešení prvotních problémů společnost 2N ve spolupráci s distributory, výrobci výtahů a servisními organizacemi připravila šablony s automatickou konfigurací nejdůležitějších parametrů. Pro správné fungování zařízení stačí tuto konfiguraci vzít a nahrát ji do konkrétního komunikačního zařízení, a to buď lokálně, nebo vzdáleně s použitím 2N® Elevator Center  portálu. Při řešení dalších problémů brána 2N® EasyGate IP nepřetržitě komunikuje s portálem 2N® Elevator Center a okamžitě hlásí a upozorňuje na jakýkoli problém se záložním napájením (nebo mobilní konektivitou). Vzhledem k tomu, že se data přenášejí nepřetržitě, je možné případný problém řešit ihned, bez nutnosti čekat na neúspěšné kontrolní volání. Tato funkce je k dispozici zdarma všem zákazníkům.

4 % zařízení hlásila problémy s obousměrnou komunikací

V případě nouzového volání je nutné zajistit, že cestující ve výtahu může srozumitelně komunikovat s dispečinkem. Norma EN-81 také vyžaduje, aby dorozumívací zařízení bylo možné nastavit a přizpůsobit místním podmínkám. To znamená, že je nutné hned při instalaci výtahového komunikátoru nastavit citlivost mikrofonu i hlasitost reproduktoru a nastavení otestovat uskutečněním hovoru s protistranou. 2N zařízení pro nouzovou komunikaci jsou již z výroby navržena a nastavena tak, aby maximálně eliminovala šum a hluk na pozadí kabiny výtahu, přičemž klíčové parametry lze nastavit a upravit lokálně i vzdáleně dle potřeb.

Ačkoli jsou výtahy nejbezpečnějším dopravním prostředkem a jsou velmi spolehlivé – existují některé jejich části, které stále vyžadují lidský dohled a případně i zásah. Zařízení pro nouzovou komunikaci jsou toho typickým příkladem, jelikož jsou jednou z nejdůležitějších součástí z hlediska bezpečnosti v nouzových situacích. Zjištění odborníků společnosti D2E International VT Consultants potvrzuje důležitost takovýchto auditů a zároveň ukazuje, že servisní společnosti by neměli podceňovat důležitost pravidelných prohlídek potvrzuje, že v této oblasti je ještě velký prostor pro zlepšení bezpečnosti a je proto i připomenutím pro servisní společnosti, na co se v rámci prohlídek také zaměřit. A co se týče výrobců zařízení pro nouzovou komunikaci, jako je společnost 2N – i my budeme nadále inovovat a poskytovat produkty a nástroje pro zvýšení spolehlivosti a efektivity!