V odvětví zabezpečení je spolupráce cestou k pokroku

 

 Radka Talianová, 06. 10. 2021 | 6 min čtení

Historie vědy je posetá nádhernými příběhy individuálních objevů, ale v dnešní době má vědecký pokrok tuto podobu jen výjimečně. Inovace pocházejí ze spolupráce, což platí i v odvětví zabezpečení.

Spolupráce

 
 

„V celé historii lidstva (a také živočichů) se ukazuje, že ti, kdo se naučili co nejúčinnějším způsobem spolupracovat a improvizovat, nakonec zvítězili.“

- Charles Darwin -

Mezi nejoblíbenější a nejtrvalejší příběhy ve vědě patří okamžiky velkých objevů. Vzpomeňme na Archimeda, který běžel nahý syrakuskými ulicemi a křičel: „Heuréka“ poté, co během koupele objevil princip vztlakové síly. Nebo Isaac Newton, který odhalil gravitační zákon poté, co jej do hlavy zasáhlo jablko. Či Alexander Fleming, jenž objevil penicilin v náhodně kontaminované Petriho misce.

Tyto příběhy zřejmě nebudou vždy pravdivé (Archimedes téměř dozajista nevyskočil z lázně a nepobíhal po ulici bez oděvu a Newtonovo jablko je zřejmě také přehnané), ale to není důležité. Stále se vyprávějí, protože nás přitahuje myšlenka, že skvělá mysl může rozlousknout tajemství v jediném okamžiku inspirace a velké kroky kupředu mohou přicházet v jediné sekundě.

 Mějte stále nejnovější informace. Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Okamžiky „heuréka“ se stávají, ale jsou velmi vzácné. Většinou je vědecký pokrok pracný a – především v moderním světě – vytvářejí jej týmy lidí, nikoli jednotlivci pracující o samotě. Oslavovaný objev Higgsova bosonu je jen jedním z nedávných příkladů. Peter Higgs z Británie a François Englert z Belgie získali v roce 2013 Nobelovu cenu za fyziku za předpověď Higgsova mechanismu, ale na skutečném pozorování tohoto jevu pracovalo 6 000 badatelů a Velký hadronový urychlovač. Bylo to ohromné – a mezinárodní – týmové úsilí. Logo GenetecGenetec logo

Odvětví řízení přístupu se samozřejmě nesnaží odhalit pravdu o základních principech fungování vesmíru, ale platí zde podobné principy: žádná společnost nemůže na vlastní pěst zajistit ideální řešení pro každého zákazníka a každou dobu, a pokrok je často výsledkem spolupráce více firem. Společnosti jako Genetec a 2N, globální lídr v oblasti chytrých IP interkomů, to chápou, protože jejich podnikání stojí na vnímání a předvídání potřeb zákazníků. Proto společnost 2N používá otevřený protokol a vyvíjí produkty, které lze integrovat s výrobky jiných firem. Jde o jediný způsob, jak dodávat zcela všestranné bezpečnostní systémy, které naši zákazníci vyžadují stále víc.

Společnost 2N je certifikovaným technologickým partnerem firmy Genetec – a naše spolupráce je skvělou ukázkou, jak může integrace prospět zákazníkům. Pro ilustraci si na chvilku představte, že jste řediteli bezpečnosti v chemickém závodě, ve škole či v nemocnici. Jaké budou vaše priority?

V první řadě budete chtít zajistit, že do nejcitlivějších míst v budově nebudou mít přístup nepovolané osoby. Jak to zajistíte?

Prvním krokem je zaručit, že lze z jediného místa monitorovat všechny přístupové body.

Dále musíte být schopni okamžitě a ve vysoké kvalitě vidět, kdo stojí u dveří, i když je venku úplná tma.

Rovněž potřebujete mít možnost s osobou u dveří promluvit a rozpoznat, co říká, i když je venku velký hluk.

V případě potřeby může být rovněž nutné video nahrávat, provést přiblížení pomocí kamery nebo přepínat mezi jednotlivými kamerami a sledovat pohyb osoby, o kterou se zajímáte – to vše, aniž by daná osoba věděla, že ji nahráváte.

Ponesete také zodpovědnost za nouzový komunikační systém, takže důležitým tématem bude rovněž spolehlivost. Kromě možnosti ihned na dálku uzamknout konkrétní nouzové vchody, oblasti či celé budovy bude nutné, aby systém byl vysoce odolný proti vandalům.

Nebudete však přemýšlet pouze o nejhorších možných situacích. Budete se také zajímat o efektivitu, pohodlí a správný prvotní dojem na návštěvníky. Budete chtít mít možnost obsluhovat a přesměrovávat hovory prostřednictvím jediného, jednoduchého rozhraní, a pokud některý zaměstnanec zapomene kartu, budete jej potřebovat rychle a bez dohadování pustit dovnitř. A to vše s pomocí technologie v elegantním provedení, která šetří náklady na recepční pracovníky.

Propojení produktů 2N se systémem Security Center od společnosti Genetec přináší všechny tyto možnosti. Zaměřili jsme se na to, aby bylo možné integraci velmi snadno nastavit a ovládat. Ani jedna z našich společností neholduje zdlouhavým, nudným textovým návodům. Namísto toho jsme vytvořili videopříručku, která uvádí vše, co potřebujete vědět, ve stručném a co nejpříjemnějším formátu.Přístupový systém

Nedávným příkladem řešení, o kterém hovořím, je státní Binghamtonská univerzita v New Yorku. Jde o obrovský vysokoškolský komplex – 120 budov se rozprostírá na 930 akrech půdy – a je domovem více než 18 000 studentů. Kvůli vzrůstajícímu počtu bezpečnostních incidentů na univerzitách v USA si Binghamtonská univerzita uvědomovala, že potřebuje modernizovat stárnoucí analogové bezpečnostní kamery a systém pro řízení přístupu, aby bylo možné incidenty zvládat ve chvíli, kdy k nim dojde, nikoli jen reagovat poté, co už je po všem. Univerzita zvolila integrovaný systém, jenž zahrnuje správu videa Genetec Omnicast a bezpečnostní kamery Axis, u nichž v současnosti probíhá integrace IP videointerkomů od společnosti 2N. Po dokončení bude mít univerzita plně sjednocené bezpečnostní centrum.

Budeme svědky stále většího počtu podobných druhů integrací, protože jde o nejnápaditější a nejefektivnější řešení na trhu.

Dokládá, že Darwinův závěr o přírodě uvedený na samotném začátku tohoto článku – že spolupráce je klíčem k úspěchu druhu – platí i pro naše odvětví. Pevné partnerství, jaké panuje mezi společnostmi 2N a Genetec, podporuje růst a umožňuje dostát rostoucí poptávce po chytrém, komplexnějším řízení přístupu. Právě zde spočívá budoucnost naší branže.