OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování Vašich osobních údajů společností 2N

Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. se zavazuje chránit Vaše soukromí a používat Vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů v souladu se zásadami společnosti 2N o ochraně osobních údajů.

V tomto oznámení se dozvíte, proč Vaše osobní shromažďujeme a jakým způsobem s nimi nakládáme. Společností „2N“ a zájmeny „my“ nebo „naše“ v jakémkoli tvaru se v tomto oznámení rozumí společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách společnosti 2N.

OBSAH

1. CO JSOU TO OSOBNÍ ÚDAJE?

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A POUŽÍVÁME, PRO JAKÉ ÚČELY A NA ZÁKLADĚ JAKÝCH PRÁVNÍCH DŮVODŮ?

a) Jste zaměstnanec nebo jiným způsobem zastupujete společnost nebo jste osoba samostatně výdělečně činná, které společnost 2N prodává své výrobky.

b) Jste zaměstnanec nebo jiným způsobem zastupujete společnost nebo jste osoba samostatně výdělečně činná, která společnosti 2N dodává výrobky, řešení a/nebo služby.

c) Vy osobně nebo prostřednictvím třetí osoby jste společnosti 2N poskytli své kontaktní údaje, abychom Vám mohli zasílat obecné informace týkající se naší společnosti nebo výrobků, či potenciálních obchodních příležitostí atd. (například jste zaměstnanci společnosti 2N na veletrhu dali svou vizitku, nebo jste zaslali požadavek prostřednictvím formuláře na našich internetových stránkách či jiných komunikačních kanálů).

d) Založili jste si účet na internetových stránkách společnosti 2N nebo jste poskytli své osobní údaje prostřednictvím některého z formulářů na našich internetových stránkách či jiného komunikačního kanálu za účelem získání technické podpory, uplatnění reklamačních nároku (RMA), předprodejní konzultace, přístupu do Media Library, stahování softwaru nebo mobilní aplikace, nebo využívání dalších služeb společnosti 2N.

e) Jste uchazeč o zaměstnání a poskytl jste společnosti 2N své osobní údaje prostřednictvím některého z formulářů na našich internetových stránkách, e-mailu nebo portálu s nabídkami zaměstnání nebo jsme Vaše osobní údaje získali od agentury práce, který je společným správcem ve vztahu k Vašim osobním údajům.

f) Nepatříte do ani jedné z těchto kategorií fyzických osob, ale přesto jste zaměstnanec společnosti nebo ji zastupujete jiným způsobem nebo jste osoba samostatně výdělečně činná nebo jste subjekt, se kterým společnost 2N navázala kontakt, například návštěva v objektu 2N nebo novinář.

3. S KÝM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLÍME?

4. JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

5. KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

6. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA VE VZTAHU K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME?

anchor text [invisible]

1. CO JSOU TO OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje jsou jakékoli informace, které mohou být použity samostatně nebo společně s dalšími údaji k jedinečné identifikaci jakékoli živé osoby, například Vaše jméno nebo e-mailové adresy či telefonní čísla, která se Vaší osoby týkají.

anchor text [invisible]

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A POUŽÍVÁME, PRO JAKÉ ÚČELY A NA ZÁKLADĚ JAKÝCH PRÁVNÍCH DŮVODŮ?

anchor text [invisible]

a) Jste zaměstnanec nebo jiným způsobem zastupujete společnost nebo jste osoba samostatně výdělečně činná, které společnost 2N prodává své výrobky.

Uchováváme o Vás tyto osobní údaje:

 • Kontaktní údaje: zpravidla Vaše jméno, e-mailové adresy a telefonní čísla.
 • Informace o zaměstnání: zpravidla obchodní firmu a další kontaktní údaje Vašeho zaměstnavatele a Vaši pracovní pozici.
 • Fakturační údaje: Informace, které od Vás požadujeme, pokud nám hradíte platbu za zboží, mezi něž patří Vaše jméno nebo obchodní firma Vašeho zaměstnavatele, Vaše adresy a e-mailové adresy, adresy a e-mailové adresy Vaší společnosti a finanční informace v závislosti na zvoleném způsobu platby (např. informace o Vaší platební kartě nebo bankovním účtu).
 • Další údaje, které s námi záměrně sdílíte: informace o Vás, které nám dobrovolně poskytnete, například vyplněním nepovinných polí, formulářů na internetových stránkách nebo jinak.
 
Tyto osobní údaje používáme pro následující účely:    Právní důvody k shromažďování a používání Vašich osobních údajů společností 2N:
Zasílání informací týkajících se transakcí. Zpravidla se jedná o informace přímo související s našimi případnými závazky, které vůči Vám / Vaší společnosti máme na základě smlouvy uzavřené s Vámi / Vaší společností. Toto použití včetně shromažďování potřebných osobních údajů je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu udržovat s Vaší společností obchodní vztah.
Poskytování marketingových sdělení souvisejících se smlouvou uzavřenou s Vámi / Vaší společností nebo na základě Vašeho přání dostávat taková sdělení (včetně informací o naší společnosti, výrobcích, řešeních, službách, soutěžích a reklamních akcích). Tato sdělení mohou být zasílána elektronicky (například e-mailem či prostřednictvím on-line reklamy) a poštou. Toto použití včetně shromažďování potřebných osobních údajů je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu uvádět na trh, propagovat a zviditelňovat náš podnik, výrobky, řešení, služby, soutěže, události a podobně, abychom Vám a/nebo Vaší společnosti mohli poskytovat relevantní nabídky výrobků, řešení a služeb a jakékoli další informace o naší společnosti a/nebo výrobcích, které byste mohli potřebovat nebo by Vás / Vaši společnost podle našeho názoru mohly zajímat.
Pro jiné účely, o které jste nás výslovně požádali, například pokud jste se rozhodli zapojit do jedné nebo více konkrétních činností, které nabízíme. Pokud jste se rozhodli zapojit do konkrétní námi nabízené činnosti, pak je toto použití včetně shromažďovaní potřebných osobních údajů nezbytné pro účely plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli – jinými slovy pro plnění naší povinnosti poskytnout Vám nabízenou činnost nebo Vám umožnit se do ní zapojit.
Vaše kontaktní údaje a informace o zaměstnání používáme k uzavření smlouvy mezi námi a Vaší společností, k udržování této smlouvy v platnosti a k plnění povinností, které z ní vyplývají. Toto použití včetně shromažďování potřebných osobních údajů je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu potvrdit, udržovat v platnosti a spravovat smluvní vztah mezi námi a Vaší společností.
Vaše kontaktní údaje či informace o zaměstnání můžeme použít k ověření (prohledání příslušných databází zvláštním počítačovým softwarem), zda Vám nebo Vaší společnosti jakékoli právní či správní předpisy nezakazují s námi nebo s naším koncernem uzavírat obchody, zejména používat naše služby (například pokud jste Vy nebo Vaše společnost uvedeni na platném sankčním seznamu nebo sídlíte v zemi, na kterou bylo uvaleno embargo). Toto použití včetně shromažďování a používání potřebných osobních údajů je nezbytné za účelem dodržování platných právních a správních předpisů v souvislosti se sankčními seznamy fyzických osob, společností a embarg (právními povinnostmi), kterými se musíme řídit. Dále je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu zajistit, že naše koncernové společnosti dodržují tyto právní povinnosti.
anchor text [invisible]

b) Jste zaměstnanec nebo jiným způsobem zastupujete společnost nebo jste osoba samostatně výdělečně činná, která společnosti 2N dodává výrobky, řešení a/nebo služby.

Uchováváme o Vás tyto osobní údaje:

 • Kontaktní údaje: zpravidla Vaše jméno, e-mailové adresy a telefonní čísla.
 • Informace o zaměstnání: zpravidla obchodní firmu a další kontaktní údaje Vašeho zaměstnavatele a Vaši pracovní pozici.
 • Fakturační údaje: Informace, které od Vás požadujeme, pokud Vám hradíme platbu za zboží či službu, mezi něž patří Vaše jméno nebo obchodní firma Vašeho zaměstnavatele, Vaše adresy a e-mailové adresy, adresy a e-mailové adresy Vaší společnosti a finanční informace v závislosti na zvoleném způsobu platby (např. informace o Vaší platební kartě nebo bankovním účtu).
 • Další údaje, které s námi záměrně sdílíte: informace o Vás, které nám dobrovolně poskytnete, například vyplněním nepovinných polí, formulářů na internetových stránkách nebo jinak.
 
Tyto osobní údaje používáme pro následující účely:    Právní důvody k shromažďování a používání Vašich osobních údajů společností 2N:
Zasílání informací týkajících se transakcí. Zpravidla se jedná o informace přímo související s našimi případnými závazky, které vůči Vám / Vaší společnosti máme na základě smlouvy uzavřené s Vámi / Vaší společností. Toto použití včetně shromažďování potřebných osobních údajů je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu udržovat s Vaší společností obchodní vztah.
Pro jiné účely, o které jste nás výslovně požádali, například pokud jste se rozhodli zapojit do jedné nebo více konkrétních činností, které nabízíme. Pokud jste se rozhodli zapojit do konkrétní námi nabízené činnosti, pak je toto použití včetně shromažďovaní potřebných osobních údajů nezbytné pro účely plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli – jinými slovy pro plnění naší povinnosti poskytnout Vám nabízenou činnost nebo Vám umožnit se do ní zapojit.
Vaše kontaktní údaje a informace o zaměstnání používáme k uzavření smlouvy mezi námi a Vaší společností, k udržování této smlouvy v platnosti a k plnění povinností, které z ní vyplývají. Toto použití včetně shromažďování potřebných osobních údajů je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu potvrdit, udržovat v platnosti a spravovat smluvní vztah mezi námi a Vaší společností.
Vaše kontaktní údaje či informace o zaměstnání můžeme použít k ověření (prohledání příslušných databází zvláštním počítačovým softwarem), zda Vám nebo Vaší společnosti jakékoli právní či správní předpisy nezakazují s námi nebo s naším koncernem uzavírat obchody, zejména používat naše služby (například pokud jste Vy nebo Vaše společnost uvedeni na platném sankčním seznamu nebo sídlíte v zemi, na kterou bylo uvaleno embargo). Toto použití včetně shromažďování a používání potřebných osobních údajů je nezbytné za účelem dodržování platných právních a správních předpisů v souvislosti se sankčními seznamy fyzických osob, společností a embarg (právními povinnostmi), kterými se musíme řídit. Dále je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu zajistit, že naše koncernové společnosti dodržují tyto právní povinnosti.
anchor text [invisible]

c) Vy osobně nebo prostřednictvím třetí osoby jste společnosti 2N poskytli své kontaktní údaje, abychom Vám mohli zasílat obecné informace týkající se naší společnosti nebo výrobků, či potenciálních obchodních příležitostí atd. (například jste zaměstnanci společnosti 2N na veletrhu dali svou vizitku, nebo jste zaslali požadavek prostřednictvím formuláře na našich internetových stránkách či jiných komunikačních kanálů).

Uchováváme o Vás tyto osobní údaje:

 • Kontaktní údaje: zpravidla Vaše jméno, e-mailové adresy a telefonní čísla.
 • Informace o zaměstnání: zpravidla obchodní firmu a další kontaktní údaje Vašeho zaměstnavatele a Vaši pracovní pozici.
 • Další údaje, které s námi záměrně sdílíte: informace o Vás, které nám dobrovolně poskytnete, například vyplněním nepovinných polí, formulářů na internetových stránkách nebo jinak.
 
Tyto osobní údaje používáme pro následující účely:    Právní důvody k shromažďování a používání Vašich osobních údajů společností 2N:
Poskytování marketingových sdělení na základě Vašeho přání dostávat taková sdělení (včetně informací o naší společnosti, výrobcích, řešeních, službách, soutěžích a reklamních akcích). Tato sdělení mohou být zasílána elektronicky (například e-mailem či prostřednictvím on-line reklamy) a poštou. Toto použití včetně shromažďování potřebných osobních údajů je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu uvádět na trh, propagovat a zviditelňovat náš podnik, výrobky, řešení, služby, soutěže, události a podobně, abychom Vám a/nebo Vaší společnosti mohli poskytovat relevantní nabídky výrobků, řešení a služeb a jakékoli další informace o naší společnosti a/nebo výrobcích, které byste mohli potřebovat nebo by Vás / Vaši společnost podle našeho názoru mohly zajímat.
Pro jiné účely, o které jste nás výslovně požádali, například pokud jste se rozhodli zapojit do jedné nebo více konkrétních činností, které nabízíme. Pokud jste se rozhodli zapojit do konkrétní námi nabízené činnosti, pak je toto použití včetně shromažďovaní potřebných osobních údajů nezbytné pro účely plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli – jinými slovy pro plnění naší povinnosti poskytnout Vám nabízenou činnost nebo Vám umožnit se do ní zapojit.
Vaše kontaktní údaje či informace o zaměstnání můžeme použít k ověření (prohledání příslušných databází zvláštním počítačovým softwarem), zda Vám nebo Vaší společnosti jakékoli právní či správní předpisy nezakazují s námi nebo s naším koncernem uzavírat obchody, zejména používat naše služby (například pokud jste Vy nebo Vaše společnost uvedeni na platném sankčním seznamu nebo sídlíte v zemi, na kterou bylo uvaleno embargo). Toto použití včetně shromažďování a používání potřebných osobních údajů je nezbytné za účelem dodržování platných právních a správních předpisů v souvislosti se sankčními seznamy fyzických osob, společností a embarg (právními povinnostmi), kterými se musíme řídit. Dále je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu zajistit, že naše koncernové společnosti dodržují tyto právní povinnosti.
anchor text [invisible]

d) Založili jste si účet na internetových stránkách společnosti 2N nebo jste poskytli své osobní údaje prostřednictvím některého z formulářů na našich internetových stránkách či jinak za účelem získání technické podpory, uplatnění nároku na vrácení výrobku (RMA), konzultace předcházející prodeji, přístupu do Media Library, stahování softwaru nebo mobilní aplikace, nebo využívání dalších služeb společnosti 2N.

Uchováváme o Vás tyto osobní údaje:

 • Kontaktní údaje: zpravidla Vaše jméno, e-mailové adresy a telefonní čísla.
 • Informace o zaměstnání: zpravidla obchodní firmu a další kontaktní údaje Vašeho zaměstnavatele a Vaši pracovní pozici.
 • Systémové údaje: Údaje, které potřebujeme, abychom Vám mohli udělit přístup k našim různým výrobkům, řešením a službám dostupným on-line, například IP adresa a číslo portu.
 • Fakturační údaje: Informace, které od Vás požadujeme, pokud nám hradíte platbu (např. poplatek za službu), mezi něž patří Vaše jméno nebo obchodní firma Vašeho zaměstnavatele, Vaše adresy a e-mailové adresy, adresy a e-mailové adresy Vaší společnosti a finanční informace v závislosti na zvoleném způsobu platby (např. informace o Vaší platební kartě nebo bankovním účtu).
 • Nastavení účtu: Údaje o Vašich preferencích a osobních informacích, které si nastavíte na svém účtu na internetových stránkách společnosti 2N (např. souhlas se zasíláním různých zpráv od naší společnosti nebo jeho odmítnutí).
 • Údaje o poloze *)
 • Další údaje, které s námi záměrně sdílíte: informace o Vás, které nám dobrovolně poskytnete, například vyplněním nepovinných polí, formulářů na internetových stránkách nebo jinak.

*) Údaje o poloze/oprávnění. Vyžadováno v mobilních zařízeních využívajících aplikaci 2N Mobile Key. Důvod žádosti o tato oprávnění a způsob jejich použití se liší v závislosti na operačním systému zařízení a způsobu používání aplikace.

Android: V systému Android 11 a nižších je vyžadováno oprávnění k poloze k použití skenování Bluetooth Low Energy, což je zásadní pro funkci 2N Mobile Key, aby bylo možné zjistit, zda je poblíž kompatibilní čtečka 2N. 2N Mobile Key může také používat skenování Bluetooth Low Energy, aby bylo možné otevřít dveře, zatímco aplikace běží na pozadí, což umožňuje otevírání dveří bez nutnosti interakce s mobilním zařízením. V tomto případě jsou vyžadována oprávnění pro údaje o poloze běžící na pozadí.

iOS: K povolení geofencingu v aplikaci jsou nutná oprávnění k poloze. To umožňuje efektivnější využití baterie, protože aplikace je aktivní pouze tehdy, když zařízení vstoupí do monitorovaných oblastí, kde jsou umístěny čtečky 2N.

V obou operačních systémech nepoužíváme určování polohy pro sledování uživatelů, neukládáme údaje o poloze uživatele centrálně ani tyto údaje s nikým nesdílíme.

 
Tyto osobní údaje používáme pro následující účely:    Právní důvody k shromažďování a používání Vašich osobních údajů společností 2N:
Vytvoření a správa vašich účtů na našich internetových stránkách na základě informací, které jste nám poskytli při registraci, abychom Vám mohli poskytovat různé služby. Toto použití včetně shromažďování potřebných osobních údajů je nezbytné k plnění smlouvy uzavřené mezi námi a Vámi v souvislosti s tím, jak používáte účet na internetových stránkách společnosti 2N nebo služby dostupné prostřednictvím tohoto účtu, a to i pro účely zajištění, že naše výrobky dostupné on-line používáte v souladu s příslušnými obchodními podmínkami pro jejich používání.

V rozsahu, v jakém používáte svůj účet na internetových stránkách společnosti 2N a služby dostupné prostřednictvím tohoto účtu jménem své společnosti nebo jako její zástupce, je toto použití včetně shromažďovaní potřebných osobních údajů nezbytné pro náš oprávněný zájem plnit, udržovat v platnosti nebo spravovat smlouvu uzavřenou mezi námi a Vaší společností v souvislosti s používáním Vašeho účtu na internetových stránkách společnosti N2 a služeb dostupných prostřednictvím tohoto účtu Vaší společnosti, a to i pro účel zajištění, že Vaše společnost používá naše výrobky dostupné on-line v souladu s příslušnými obchodními podmínkami pro jejich používání.
Udělení přístupu a možnosti používat naše různé výrobky, řešení a služby dostupné on-line Vás a/nebo Vaší společnosti (s výhradou obchodních podmínek vztahujících se na daný případ a v souladu s nimi). Patří mezi ně například technická podpora, konzultace předcházející prodeji, Media Library, uplatnění reklamačního nároku (RMA), stahování softwaru nebo mobilní aplikace.
Monitorování toho, jak používáte různé naše výrobky, řešení a služby dostupné on-line pro nezbytné administrativní účely.
Vaše kontaktní údaje, informace o zaměstnání, systémové údaje, fakturační údaje a informace o Vašem nastavení účtu používáme zejména k tomu, abychom s Vámi nebo Vaší společností uzavřeli smlouvu, k udržování této smlouvy v platnosti a k plnění povinností, které z ní vyplývají, v souvislosti s tím, že používáte účty na internetových stránkách společnosti 2N a/nebo dostáváte příslušné služby. Toto použití včetně shromažďování potřebných osobních údajů je nezbytné k plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli v souvislosti s tím, že používáte účty na internetových stránkách společnosti 2N a dostáváte služby.

V rozsahu, v jakém používáte svůj účet na internetových stránkách společnosti 2N a/nebo dostáváte služby jménem své společnosti nebo jako její zástupce, je toto použití včetně shromažďovaní potřebných osobních údajů nezbytné pro náš oprávněný zájem plnit, udržovat v platnosti nebo spravovat smlouvu uzavřenou mezi námi a Vaší společností v souvislosti s používáním Vašeho účtu na internetových stránkách společnosti 2N a/nebo s dostáváním služeb.
Zasílání informací týkajících se transakcí. Zpravidla se jedná o informace přímo související s našimi případnými závazky, které vůči Vám / Vaší společnosti máme na základě smlouvy uzavřené s Vámi / Vaší společností. Toto použití včetně shromažďování potřebných osobních údajů je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu udržovat s Vámi nebo s Vaší společností obchodní vztah.
Poskytování marketingových sdělení souvisejících se smlouvou uzavřenou s Vámi / Vaší společností nebo na základě Vašeho přání dostávat taková sdělení (včetně informací o naší společnosti, výrobcích, řešeních, službách, soutěžích a reklamních akcích). Tato sdělení mohou být zasílána elektronicky (například e-mailem či prostřednictvím on-line reklamy) a poštou. Toto použití včetně shromažďování potřebných osobních údajů je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu uvádět na trh, propagovat a zviditelňovat náš podnik, výrobky, řešení, služby, soutěže, události a podobně, abychom Vám a/nebo Vaší společnosti mohli poskytovat relevantní nabídky výrobků, řešení a služeb a jakékoli další informace o naší společnosti a/nebo výrobcích, které byste mohli potřebovat nebo by Vás / Vaši společnost podle našeho názoru mohly zajímat.
Pro jiné účely, o které jste nás výslovně požádali, například pokud jste se rozhodli zapojit do jedné nebo více konkrétních činností, které nabízíme. Pokud jste se rozhodli zapojit do konkrétní námi nabízené činnosti, pak je toto použití včetně shromažďovaní potřebných osobních údajů nezbytné pro účely plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli – jinými slovy pro plnění naší povinnosti poskytnout Vám nabízenou činnost nebo Vám umožnit se do ní zapojit.
Vaše kontaktní údaje či informace o zaměstnání můžeme použít k ověření (prohledání příslušných databází zvláštním počítačovým softwarem), zda Vám nebo Vaší společnosti jakékoli právní či správní předpisy nezakazují s námi nebo s naším koncernem uzavírat obchody, zejména používat naše služby (například pokud jste Vy nebo Vaše společnost uvedeni na platném sankčním seznamu nebo sídlíte v zemi, na kterou bylo uvaleno embargo). Toto použití včetně shromažďování a používání potřebných osobních údajů je nezbytné za účelem dodržování platných právních a správních předpisů v souvislosti se sankčními seznamy fyzických osob, společností a embarg (právními povinnostmi), kterými se musíme řídit. Dále je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu zajistit, že naše koncernové společnosti dodržují tyto právní povinnosti.
anchor text [invisible]

e) Jste uchazeč o zaměstnání a poskytl jste společnosti 2N své osobní údaje prostřednictvím některého z formulářů na našich internetových stránkách, e-mailu nebo portálu s nabídkami zaměstnání nebo jsme Vaše osobní údaje získali od agentury práce, který je společným správcem ve vztahu k Vašim osobním údajům.

Uchováváme o Vás tyto osobní údaje:

 • Kontaktní údaje: zpravidla Vaše jméno, e-mailové adresy a telefonní čísla.
 • Údaje o Vaší kvalifikaci, dovednostech, a pracovních zkušenostech.
 • Údaje o Vašem oprávnění k výkonu zaměstnání v České republice.
 • Další údaje, které s námi záměrně sdílíte: informace o Vás, které nám dobrovolně poskytnete, například životopisu, průvodním dopisu nebo jinak.
 • Vaše osobní údaje můžeme také získat od třetích stran, například formou referencí od Vašich předchozích zaměstnavatelů. Tyto informace můžeme poptávat pouze v případě, že Vám byla z naší strany učiněna nabídka zaměstnání a pouze pokud jsme Vás o tomto postupu informovali.
 
Tyto osobní údaje používáme pro následující účely:    Právní důvody k shromažďování a používání Vašich osobních údajů společností 2N:
Vaše osobní údaje potřebujeme za účelem náborového procesu a předsmluvního jednání o Vašem pracovněprávním vztahu. Právním důvodem pro zpracování osobních údajů v rámci náborového procesu je oprávněný zájem 2N na posouzení a výběru vhodných uchazečů o zaměstnání, a případně následné jednání vedoucí uzavření pracovněprávního vztahu s vhodným uchazečem. Osobní údaje uchováváme také pro případ soudního sporu.

V případě, že mezi Vámi a 2N nedojde k uzavření pracovněprávního vztahu, bude 2N Vaše údaje uchovávat po dobu 6 měsíců od skončení výběrového řízení.

V případě, že mezi Vámi a 2N dojde k uzavření pracovněprávního vztahu, stanou se Vaše osobní údaje součástí osobního spisu zaměstnance a obdržíte nové oznámení o zpracování Vašich osobních údajů.
V některých případech potřebujeme Vaše osobní údaje ke splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá zákon, například k ověření, zda jste oprávněn k výkonu zaměstnání v České republice.
V případě, že nebudete přijet na pozici, o kterou jste se ucházel, můžeme Vaše osobní údaje uchovat pro případnou budoucí nabídku práce na jinou pozici. Za tímto účelem můžeme uchovávat Vaše osobní údaje pouze v případě, že nám k tomu udělíte výslovný souhlas.
anchor text [invisible]

f) Nepatříte do ani jedné z těchto kategorií fyzických osob, ale přesto jste zaměstnanec společnosti nebo ji zastupujete jiným způsobem nebo jste osoba samostatně výdělečně činná nebo jste subjekt, se kterým společnost 2N navázala kontakt, například návštěva v objektu 2N nebo novinář.

Uchováváme o Vás tyto osobní údaje:

 • Kontaktní údaje: zpravidla Vaše jméno, e-mailové adresy a telefonní čísla.
 • Informace o zaměstnání: zpravidla obchodní firmu a další kontaktní údaje Vašeho zaměstnavatele a Vaši pracovní pozici.
 • Další údaje, které s námi záměrně sdílíte: informace o Vás, které nám dobrovolně poskytnete, například vyplněním nepovinných polí, formulářů na internetových stránkách, při návštěvě v objektu 2N nebo jinak.
 
Tyto osobní údaje používáme pro následující účely:    Právní důvody k shromažďování a používání Vašich osobních údajů společností 2N:
Zasílání informací týkajících se transakcí. Zpravidla se jedná o informace přímo související s našimi případnými závazky, které vůči Vám / Vaší společnosti máme na základě partnerství nebo smlouvy uzavřené s Vámi / Vaší společností. Toto použití včetně shromažďování potřebných osobních údajů je nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu udržovat s Vámi nebo s Vaší společností obchodní vztah.
Pro jiné účely, o které jste nás výslovně požádali, například pokud jste se rozhodli zapojit do jedné nebo více konkrétních činností, které nabízíme. Pokud jste se rozhodli zapojit do konkrétní námi nabízené činnosti, pak je toto použití včetně shromažďovaní potřebných osobních údajů nezbytné pro účely plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli – jinými slovy pro plnění naší povinnosti poskytnout Vám nabízenou činnost nebo Vám umožnit se do ní zapojit.
Pro účel kontroly vstupu do našeho objektu, kam dobrovolně vstupujete za účelem návštěvy.  Toto použití osobních údajů je nezbytné pro účel našeho oprávněného zájmu kontrolovat vstup osob do objektu.
anchor text [invisible]

3. S KÝM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLÍME?

Společnost 2N působí po celém světě, a proto Vaše osobní údaje můžeme sdílet se členy našeho koncernu a obchodními partnery včetně Axis Communications, Inc – ovšem výhradně pro účely uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. To znamená, že Vaše osobní údaje můžeme předávat subjektům jak ve členských zemích Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, tak mimo ně. Vaše osobní údaje budeme předávat organizacím v zemích mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor (ve třetích zemích), pouze pokud dokážeme zajistit vhodné záruky pro ochranu Vašich osobních údajů, například existenci tzv. rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně, nebo použití tzv. standardních smluvních doložek ve smlouvě, kterou uzavřeme se společností sídlící ve třetí zemi, která je příjemcem Vašich osobních údajů

anchor text [invisible]

4. JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje nebudeme používat déle, než po dobu nezbytnou ke splnění účelů uvedených v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. Poté Vaše osobní údaje vymažeme nebo provedeme jejich trvalou anonymizaci, není-li právními předpisy vyžadováno či povoleno tyto osobní údaje nebo některé z nich uchovávat.

anchor text [invisible]

5. KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem Vašich osobních údajů zpracovávaných pro účely uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů je společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s., založená podle práva České republiky, IČO 26183960, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6613. Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. odpovídá za to, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Sídlo společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. se nachází na adrese Modřanská 621/72, 14301, Praha, Česká republika. Osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů v naší společnosti můžete kontaktovat na adrese dataprotection@2N.cz.

Při používání některých služeb společnosti 2N nám můžete podle typu služby a v rámci ní poskytnout či umožnit přístup k určitému obsahu a tato služba pak mohou tento obsah zobrazovat, přičemž společnost 2N takový obsah nevlastní ani nekontroluje. Tyto údaje mohou zahrnovat například fotografie, videa či jiné informace o Vás a/nebo o dalších osobách, včetně jakýchkoli v nich obsažených osobních údajů, které jste poskytli v rámci používání dané služby (dále jen „Uživatelský obsah“). Pro účely tohoto oznámení o ochraně osobních údajů rozlišujeme Uživatelský obsah a osobní údaje, které shromažďujeme a používáme jako správce údajů v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů. Správcem Uživatelského obsahu jste vy, nikoli společnost 2N, která jej bude zpracovávat výhradně Vaším jménem v souladu s Vašimi pokyny a příslušnými právními předpisy.

anchor text [invisible]

6. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA VE VZTAHU K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME?

Chcete-li uplatnit jakákoli z těchto práv, můžete své požadavky a dotazy zasílat osobě odpovědné za GDPR na adresu dataprotection@2N.cz.

Máte právo na poskytnutí informací o tom, jaké osobní údaje o Vás máme, právo na přístup k těmto údajům, právo požadovat úpravu, doplnění či výmaz všech nebo některých Vašich osobních údajů, právo požadovat omezení nebo zastavení jejich zpracování či právo na získání svých osobních údaje ve strukturovaném a dostupném formátu. Upozorňujeme, že pokud nás požádáte o výmaz či omezení používání jakýchkoli Vašich osobních údajů, nemusíme být schopni Vám nadále poskytovat naše služby.

Pokud jste nespokojeni se tím, jak Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme, dejte nám prosím vědět a my uděláme vše v našich silách, abychom Vaší stížnosti vyhověli. Ochrana Vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá a vždy se snažíme Vaše osobní údaje chránit a zabezpečit co možná nejlépe. Pokud se domníváte, že jsme tomuto závazku nedostáli, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů České Republiky, nebo u jiného dozorového orgánu, který bude případně určen v budoucnu.